Objave

Održan treći radni sastanak pravnica HPC-a u Karlovcu

Održan treći radni sastanak pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima u Odgojnom domu u Karlovcu

Dana 4. srpnja 2018. održan je treći, ujedno i posljednji, sastanak u nizu sastanaka sa stručnim djelatnicima zaposlenim u ustanovama socijalne skrbi na temu „Uloga posebnog skrbnika – načelo najboljeg interesa djeteta na projektu „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“ koji provodi Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu, a koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.

Sastanku su prisustvovali stručni djelatnici Odgojnog doma u Karlovcu te predstavnici Centra za socijalnu skrb Karlovac. Predavanje je održala Tatjana Holjevac, pravnica HPC-a i voditeljica Projekta. Na sastanku se raspravljalo o ulozi posebnog skrbnika, o njihovim pravima i obvezama u radu s djecom bez pratnje. Sudionici su aktivno pristupili sastanku dijeleći svoja dosadašnja iskustva i probleme na koje su nailazili u radu s djecom bez pratnje, te postavljali pitanja iz svoje prakse za koja su se pokušala iznaći rješenja na koja upućuje pravo.

Tekst možete preuzeti na sljedećem linku u PDF formatu: Održan treći radni sastanak pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima u Odgojnom domu u Karlovcu

 

Održan treći krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima

Održan treći krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave i Odgojnom domu u Ivancu

Krenuo je i treći krug sastanaka sa stručnim djelatnicima zaposlenim u ustanovama socijalne skrbi na temu „Uloga posebnog skrbnika – načelo najboljeg interesa djeteta na projektu „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“ koji Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu, a koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.

Dana 6. lipnja 2018. godine održan je sastanak u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave. Na sastanku se raspravljalo o ulozi posebnog skrbnika s naglaskom na postupanja prema djeci bez pratnje u skladu s najboljim interesom djeteta. Predavanje je održala Tatjana Holjevac, pravnica HPC-a i voditeljica Projekta. Na sastanku su sudjelovali stručni djelatnici Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave koji su u svakodnevnom kontaktu s djecom bez pratnje. Nakon sastanka provedeni su razgovori s djecom bez pratnje koja su smještena u domu. Pravnice HPC-a provele su individualne razgovore sa svakim djetetom smještenim u domu, uz prisustvo prevoditelja i posebnog skrbnika, s osvrtom na rješavanje pojedinih problema koja su im djeca tom prigodom iznijela.

Dana 11. lipnja 2018. godine održan je treći po redu sastanak u Odgojnom domu u Ivancu na temu Uloga posebnog skrbnika i primjeni načela najboljeg interesa djeteta u odnosu na svaki konkretni slučaj. Nakon razgovora sa stručnim djelatnicima, pristupilo se razgovoru s djecom bez pratnje smještenom u Odgojnom domu, u prisustvu posebnog skrbnika te prevođenje. Tijekom razgvoora, djecu se uputilo u prava i obveze koje imaju u Republici Hrvtaskoj te su imali priliku postavljati pitanja pravnicama HPC-a o potencijalnim problemima u ostvarivanju svojih prava. Također, djecu se uputilo u postupak odobrenja međunarodne zaštite.

Sljedeći sastanak, ujedno i zadnji u nizu sastanaka sa stručnim djelatnicima po ovom Projektu, održat će se 4. srpnja 2018. godine u Odgojnom domu u Karlovcu.

Tekst možete preuzeti na sljedećem linku u PDF formatu: Održan treći krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave i Odgojnom domu u Ivancu

 

Održan drugi krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima

Održan drugi krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima koji skrbe  o djeci bez pratnje u Odgojnom domu u Ivancu i Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave

Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.

Krenuo je drugi krug sastanaka sa stručnim djelatnicima zaposlenim u ustanovama socijalne skrbi. Dana 26. ožujka 2018. godine održan je drugi sastanak u Odgojnom domu u Ivancu. Tema drugog sastanka je bila detaljna obrada zakonodadnih odredbi vezanih za pojedina prava i obveze djece bez pratnje, s naglaskom na probleme vezane za ostvarivanje zdravstvene skrbi te prava na školovanje djece bez pratnje. Također, prisutne se uputilo u pravne norme vezane za pravo na spajanje djeteta bez pratnje s obitelji.

Predavanje je održala pravnica HPC-a, a na sastanku su sudjelovali zaposlenici Odgojnog doma Ivanec koji rade s djecom bez pratnje.

Dana 20. travnja 2018. godine održan je drugi po redu sastanak i u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave na istu temu kao i u Odgojnom domu u Ivancu. Nakon iznesenog pravnog okvira, razgovaralo se o problemima s kojima se stručni djelatnici susreću u svom radu.

Tijekom posjeta, djeca bez pratnje smještena u u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave infomirana su o svojim pravima i obvezama kroz razgovor s pravnicama HPC-a te im je pružena pravna pomoć i podrška. Pravnice HPC-a provele su individualne razgovore sa svakim od djece smještene u domu, uz prisustvo prevoditelja i posebnog skrbnika, s osvrtom na rješavanje pojedinih problema koja su im djeca tom prigodom iznijela.

Sljedeći sastanak se očekuje tijekom svibnja 2018. godine u Odgojnom domu u Karlovcu.

Tekst možete preuzeti na sljedećem linku u PDF formatu:

Održan drugi krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima koji skrbe  o djeci bez pratnje u Odgojnom domu u Ivancu i Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave