Entries by eneladmin

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa

Kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti: završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara/icu jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22) Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/tkinje su dužni priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/tkinje predočit […]

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa

na radnom mjestu: Nastavnik/ica strukovnih predmeta i praktične nastave iz obrazovnog sektora strojarstvo, brodogradnja i metalurgija te nastavnih cjelina za programe osposobljavanja  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu […]

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: Stručni/a radnik/ica I. vrste – odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu: NATJEČAJ – odgajatalj/ica Uvjeti: završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, […]

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE – suradnika u nastavi – produžen do 18. rujna 2022. odnosno do popunjavanja radnog mjesta. Na temelju članka 259. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/2022 i 46/22.), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19), članka 4. Pravilnika o radu Odgojnog doma Ivanec, članka 102. Pravilnika o minimalnim […]