Entries by eneladmin

N A T J E Č A J za zapošljavanje djelatnika na neodređeno puno radno vrijeme

1. stručni suradnik I. vrste (socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator) – voditelj mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu – intenzivni nadzor (m/ž) – 6 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme. Način rada: dvije smjene.Uvjet za obavljanje poslova:– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog […]

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

Pomoćni radnik za čišćenje i uređenje vanjskog prostora– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti za prijam u radni odnos: Posebni uvjeti: Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/tkinje su dužni/ne priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/tkinje predočit će izvornik i to: Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom […]

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

Suradnik/ca u nastavi 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme Preuzmite tekst natječaja u PDF formatu: Natječaj – Suradnik/ca u nastavi Uvjeti: Posebni uvjeti: Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/tkinje su dužni/ne priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/tkinje predočit će izvornik i to: Stručni radnik/ca  koji/a u vrijeme zasnivanja radnog odnosa u djelatnosti […]

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

Pomoćni radnik za čišćenje i uređenje vanjskog prostora– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Preuzmite tekst natječaja u PDF formatu: Natječaj – posao – čišćenje i uređenje vanjskog prostora Uvjeti za prijam u radni odnos: Posebni uvjeti: Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/tkinje su dužni/ne priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora […]

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

Stručni/a radnik/ica I. vrste – odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Preuzmite tekst natječaja u PDF formatu: Natječaj za odgojitelj/ica Uvjeti za prijam u radni odnos: Posebni uvjeti: Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/tkinje su dužni/ne priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/tkinje predočit će izvornik i to: Stručni/a […]

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa

na radnom mjestu: Nastavnik/ica strukovnih predmeta i praktične nastave iz obrazovnog sektora strojarstvo, brodogradnja i metalurgija te nastavnih cjelina za programe osposobljavanja  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Preuzmite tekst natječaja u PDF formatu: Natječaj – nastavnik/ica strukovnih predmeta i praktične nastave. Uvjeti: Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/tkinje su dužni priložiti dokumente […]

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa

Radni instruktor – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Preuzmite tekst natječaja u PDF formatu: Natječaj – radni instruktorUvjeti: Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/tkinje su dužni priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/tkinje predočit će izvornik i to: Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz probni rad  od 2 […]

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa

Kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti: završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara/icu jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22) Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/tkinje su dužni priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/tkinje predočit […]