Entries by eneladmin

Poziv za dostavu ponuda – nabava usluga čišćenja

PREDMET:  Dostava dokumentacije za nabavu usluga čišćenja prostorija Odgojnog doma Ivanec                          U prilogu dostavljamo  dokumentaciju za nabavu usluge čišćenja prostorija Odgojnog doma Ivanec, te molimo Vašu ponudu. Ponude slati na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6., 42240 Ivanec  s naznakom „ponuda za čišćenje prostora […]

Natječaj za prijem u radni odnos odgajatelja/icu

Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelja/icu – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme. Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije. položen stručni ispit najmanje jedna godina radnog iskustva u struci poznavanje rada na računalu vozačka dozvola B kategorije nepostojanje zapreke […]

Završetak projekta „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodio je projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“ od 1. studenog 2017. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova provedba traje do 30. […]

Projekt „Unaprjeđenje zaštite prava djece bez pratnje“

Pravo azila i migracija je specifično područje prava čijim teorijskim i praktičnim znanjem, raspolaže mali broj stručnjaka, pogotovo kad se radi o djeci bez pratnje stranim državljanima (dalje: djeca bez pratnje). Stručni djelatnici zaposleni u ustanovama socijalne skrbi za djecu i mlade susreli su se s otvorenim pitanjima u odnosu na skrb o toj djeci […]

Održana radionica „Izazovi i problemi u radu s djecom bez pratnje“

Dana 25. rujna 2018. godine u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je zajednička radionica svih stručnih djelatnika svih partnerskih organizacija koji su sudjelovali na održanim sastancima u Ivancu, Karlovcu i Zagrebu tijekom provedbe projekta. Na radionici su se predstavili konkretni problemi i izazovi s kojima su se stručni djelatnici susretali tijekom provedbe projekta […]

Smjernice za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju

Kompletan tekst Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Smjernice za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju (Usvojio Odbor ministara 4. srpnja 2018. na 1321. sastanku izaslanika ministara)

POZIV NA DOSTAVU PONUDA: Nabava opreme za teretanu

PREDMET: Dostava dokumentacije za nabavu opreme za opremanje teretane Odgojnog doma Ivanec U prilogu dopisa dostavljamo dokumentaciju za nabavu opreme za opremanje prostora teretane unutar zgrade Odgojnog doma Ivanec te molimo Vašu ponudu. Ponude slati na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec s naznakom “ponuda za opremanje prostora teretane – ne otvaraj” najkasnije […]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – NABAVA OPREME ZA SENZORNU SOBU

OPIS PREDMETA NABAVE I PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 1. Predmet nabave: nabava opreme senzorne sobe za potrebe Odgojnog doma prema Troškovniku koji se nalazi u prilogu poziva 2. Procijenjena vrijednost nabave: 85.000,00 kuna bez PDV-a Rok za dostavu ponuda je 24.08.2018. godine do 13.00 sati. Cijelu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku u PDF formatu: http://www.odgojnidom-ivanec.hr/wp-content/uploads/2018/08/senzorna-soba.pdf

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – ASFALTIRANJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA

OPIS PREDMETA NABAVE: 1. Predrnet nabave: radovi na asfaltiranju postojećeg nogometnog igrališta Odgojnog doma Ivanec prema troškovniku koji se nalazi u prilogu poziva 2. Procijenjena vrijednost nabave: 85.000,00 kuna bez PDV-a Rok za dostavu ponuda je 24.08.2018. godine do 13.00 sati. Cijelu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku u PDF formatu: http://www.odgojnidom-ivanec.hr/wp-content/uploads/2018/08/asfaltiranje-nogometnog-igrališta.pdf

Grupni rad u Domu za odgoj Karlovac

Grupni rad sa stručnim djelatnicima u Domu za odgoj Karlovac 3. sastanak Bilješka razgovora sa stručnim djelatnicima Doma za odgoj Karlova održanog 4. srpnja 2018. od 11.15 do 12.50  u Domu za odgoj Karlovac Prisutni (abecednim redom): Martina Brajdić Manojlović, ravnateljica Doma za odgoj Karlovac Martina Čulig, diplomirana pravnica u Centru za socijalnu skrb Karlovac […]