Entries by eneladmin

Projekt „Unaprjeđenje zaštite prava djece bez pratnje“

Pravo azila i migracija je specifično područje prava čijim teorijskim i praktičnim znanjem, raspolaže mali broj stručnjaka, pogotovo kad se radi o djeci bez pratnje stranim državljanima (dalje: djeca bez pratnje). Stručni djelatnici zaposleni u ustanovama socijalne skrbi za djecu i mlade susreli su se s otvorenim pitanjima u odnosu na skrb o toj djeci […]

Održana radionica „Izazovi i problemi u radu s djecom bez pratnje“

Dana 25. rujna 2018. godine u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je zajednička radionica svih stručnih djelatnika svih partnerskih organizacija koji su sudjelovali na održanim sastancima u Ivancu, Karlovcu i Zagrebu tijekom provedbe projekta. Na radionici su se predstavili konkretni problemi i izazovi s kojima su se stručni djelatnici susretali tijekom provedbe projekta […]

Smjernice za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju

Kompletan tekst Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Smjernice za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju (Usvojio Odbor ministara 4. srpnja 2018. na 1321. sastanku izaslanika ministara)

POZIV NA DOSTAVU PONUDA: Nabava opreme za teretanu

PREDMET: Dostava dokumentacije za nabavu opreme za opremanje teretane Odgojnog doma Ivanec U prilogu dopisa dostavljamo dokumentaciju za nabavu opreme za opremanje prostora teretane unutar zgrade Odgojnog doma Ivanec te molimo Vašu ponudu. Ponude slati na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec s naznakom “ponuda za opremanje prostora teretane – ne otvaraj” najkasnije […]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – NABAVA OPREME ZA SENZORNU SOBU

OPIS PREDMETA NABAVE I PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 1. Predmet nabave: nabava opreme senzorne sobe za potrebe Odgojnog doma prema Troškovniku koji se nalazi u prilogu poziva 2. Procijenjena vrijednost nabave: 85.000,00 kuna bez PDV-a Rok za dostavu ponuda je 24.08.2018. godine do 13.00 sati. Cijelu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku u PDF formatu: http://www.odgojnidom-ivanec.hr/wp-content/uploads/2018/08/senzorna-soba.pdf

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – ASFALTIRANJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA

OPIS PREDMETA NABAVE: 1. Predrnet nabave: radovi na asfaltiranju postojećeg nogometnog igrališta Odgojnog doma Ivanec prema troškovniku koji se nalazi u prilogu poziva 2. Procijenjena vrijednost nabave: 85.000,00 kuna bez PDV-a Rok za dostavu ponuda je 24.08.2018. godine do 13.00 sati. Cijelu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku u PDF formatu: http://www.odgojnidom-ivanec.hr/wp-content/uploads/2018/08/asfaltiranje-nogometnog-igrališta.pdf

Grupni rad u Domu za odgoj Karlovac

Grupni rad sa stručnim djelatnicima u Domu za odgoj Karlovac 3. sastanak Bilješka razgovora sa stručnim djelatnicima Doma za odgoj Karlova održanog 4. srpnja 2018. od 11.15 do 12.50  u Domu za odgoj Karlovac Prisutni (abecednim redom): Martina Brajdić Manojlović, ravnateljica Doma za odgoj Karlovac Martina Čulig, diplomirana pravnica u Centru za socijalnu skrb Karlovac […]

Održan treći radni sastanak pravnica HPC-a u Karlovcu

Održan treći radni sastanak pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima u Odgojnom domu u Karlovcu Dana 4. srpnja 2018. održan je treći, ujedno i posljednji, sastanak u nizu sastanaka sa stručnim djelatnicima zaposlenim u ustanovama socijalne skrbi na temu „Uloga posebnog skrbnika – načelo najboljeg interesa djeteta na projektu „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“ koji […]

Održan treći krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima

Održan treći krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave i Odgojnom domu u Ivancu Krenuo je i treći krug sastanaka sa stručnim djelatnicima zaposlenim u ustanovama socijalne skrbi na temu „Uloga posebnog skrbnika – načelo najboljeg interesa djeteta na projektu „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“ […]

Održan drugi krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima

Održan drugi krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima koji skrbe  o djeci bez pratnje u Odgojnom domu u Ivancu i Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu […]