Entries by eneladmin

Održan drugi krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima

Održan drugi krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima koji skrbe  o djeci bez pratnje u Odgojnom domu u Ivancu i Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu […]

Održan i drugi sastanak u Odgojnom domu u Karlovcu

Sa stručnim djelatnicima koji skrbe o djeci bez pratnje održan i drugi sastanak u Odgojnom domu u Karlovcu Nakon sastanaka u Dugavama i Ivancu,  drugi sastanak s djelatnicima raznih stručnih profila  koji skrbe o djeci bez pratnje održan je 16. svibnja 2018. u Odgojnom domu u Karlovcu, U sklopu teme o pravima i obvezama djece […]

JAVNA NABAVA – POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

JAVNA NABAVA POZIV ZA DOSTAVU PONUDA od 26.06.2018. ZA RADOVE I STRUČNI NADZOR Klikom na linkove preuzmite natječajnu dokumentaciju u PDF formatu: Poziv  za dostavu ponude – radovi Poziv za dostavu ponude – stručni nadzor  Rok za dostavu ponuda je 05.07.2018. godine do 13.00 sati.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

ODGOJNI DOM IVANEC Ivanec, Pahinsko 6 Broj: 01-90/5-18. Ivanec, 11.05.2018.   POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Sukladno članku 12 . stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, naručitelj nije u obvezi provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, […]