Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Preuzmite izvješće u PDF formatu: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Cijelo izvješće možete pogledati na sljedećem linku: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu