Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Cijelo izvješće možete pogledati na sljedećem linku: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu