N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:
Kuhar/ica — 1 izvršitelj/ica rła neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probno rada od 2 mjeseca

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – kuharica

Uvjeti:
– završeno srednjoškolsko Ob azovanje za kuhara/icu
– jedna (l) godina radnog isk stva na odgovarajućim poslovima
– nepostojanje zapreka iz čl a 261. Zakona o socijalnoj skrbi

Detaljnije…

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec.

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – ravnatelj/ica

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno
  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike,
  prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine,
  sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili
  završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen
  studij iz polja likovne ili glazbene umjetnost

  Detaljnije…

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu psihologa, 1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz uvjet probnog rada u trajanju 6 mjeseci.

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – psiholog
Stručni uvjet za psihologa:
– završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije
(mag. psihologije)
– položen stručni ispit za psihologa
– najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima psihologa
– nepostojanje zapreke iz članka 261. ZSS-a
– važeća dopusnica Hrvatske psihološke komore
– vozačka dozvola B kategorije

Detaljnije…