Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Djelatnost Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec je pružanje socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe do navršene 21. godine života s problemima u ponašanju,  a ostvaruje se pružanjem slijedećih vrsta usluga:

 •            Usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa
 •             Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
 •             Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
 •             Usluga cjelodnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
 •             Usluga poludnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
 •             Usluga poludnevnog boravka u školi
 •             Usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
 •             Usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji.

Centar pruža usluge djeci i mlađim punoljetnim osobama koje imaju i teškoće mentalnog zdravlja, ukoliko se usluga vezana uz teškoće mentalnog zdravlja može osigurati u Centru, kod drugog pružatelja usluga ili u zdravstvenoj ustanovi.

U Centru se provodi izvršenje odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu izrečene maloljetnicima i mlađim punoljetnim muškim osobama te maloljetnicima do 18. godine života koji  su, u tijeku pripremnog postupka, rješenjem suca za mladež upućeni na privremeni smještaj u ustanovu, do okončanja pripremnog postupka pred sudom.

Centar pruža i usluge odgoja i obrazovanja djeci i mlađim punoljetnim osobama za vrijeme pružanja socijalnih usluga privremenog smještaja i organiziranog stanovanja te za vrijeme izvršenja sudske odgojne mjere.

Centar može pružati i sljedeće usluge:

 •             Usluga smještaja – timska procjena/dijagnostika
 •             Usluga boravka – timska procjena/dijagnostika
 •             Usluga smještaja u malim skupinama
 •             Usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama (prihvat)

Usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama (prihvat) pruža se djeci i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja koja se zateknu u skitnji, bez nadzora roditelja ili drugih odraslih osoba, do povratka u vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi ili dok im se ne osigura smještaj na drugi način, u najduljem trajanju do 72 sata.

Usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama (prihvat) pruža se i djeci bez pratnje, stranim državljanima, u dobi od 14. do 18. godine, dok im se ne osigura smještaj na drugi način ili do povratka u zemlju podrijetla, a najduže do šest mjeseci.

Dom pruža usluge osnovnog obrazovanja odraslih, redovnog srednjoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih za stjecanje zanimanja srednje i niže stručne spreme te osposobljavanja i usavršavanja sukladno odobrenim planovima i programima te zakonima i pravilnicima ministarstva nadležnog za djelatnost obrazovanja.

Dom obavlja i djelatnosti  koje su dio programa radne okupacije i radnog osposobljavanja te odgoja i obrazovanja korisnika i vrši usluge u pravnom prometu s trećim osobama u školskim radionicama Doma: metalska, tiskarska, stolarska i elektro-radionica.


U Centru su ustrojena dva odjela:

 1. Odjel savjetovanja i pomaganja, boravka i tretmana
 2. Odjel Centar za odgoj i obrazovanje “Pahinsko” Ivanec

Financijsko-računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Tijela Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec:

 • Upravno vijeće
 • Stručno vijeće
 • Stručni tim

U Centru se osniva još:

 • Komisija za prijam i otpust korisnika
 • Tim za kvalitetu socijalnih usluga
 • Komisija za prehranu korisnika
 • Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje infekcija
 • Povjerenstvo za nabavu i dr.

Imena članova, informacije o dnevnom redu sjednica, vrijeme održavanja, zapisnici i sl. dostupni su u preslici na zahtjev.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.