N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Tajnik/ica

— 1 izvršitelj/ica na odredeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – Tajnik/ica

Uvjeti:

završen sveučilišni diplomski studij pravne ili specijalistički diplomski stručni studijjavne uprave ili preddiplomski stručni studij upravne strukejedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovimapoznavanje rada na računalunepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 1 19/22,71/23. i 156/23)

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Službenik za informiranje u Centru za pružanje usluga u zajednici
Ivanec kao tijelu javne vlasti.
Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja
prava na pristup informacijama.

Članak 2.

Službenikom za informiranje imenuje se HELENA KOLAR HERCEG, koja radi na radnom mjestu nastavnice hrvatskog jezika.

Klikom na poveznicu, preuzmite: Odluku o imenovanju službenika za informiranje