Entries by eneladmin

N A T J E Č A J

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova i zadataka, za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto: 1. Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite-odgojitelj (m/ž) – 10  izvršitelja Preuzmite natječaj u PDF-u klikom na poveznicu: Natječaj   Uvjeti za prijam u radni odnos:  – završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski […]

N A T J E Č A J

za zapošljavanje stručnog radnika u sustavu zaštite djece- intenzivni nadzor, na neodređeno puno radno vrijeme Preuzmite natječaj u PDF-u klikom na poveznicu: Natječaj Stručni radnik u sustavu zaštite djece-intenzivni nadzor (socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator) – 2 izvršitelja ( m/ž ) na neodređeno puno radno vrijeme. Način rada: dvije smjene. Uvjet za obavljanje […]

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova i zadataka za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto: 1.Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite (m/ž) – 4 izvršitelja Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Tajnik/ica — I izvršitelj/ica na odredeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova i zadataka za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto: 1.Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite (m/ž) – 4 izvršitelja Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj Uvjeti za prijam u radni odnos: – završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij […]

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto: Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj   1.Stručni radnik I. vrste – odgojitelj (m/ž) – 10 izvršitelja Uvjeti za prijam u radni odnos:  – završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni […]

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestuKuhar/ica — 1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – kuharicaUvjeti:završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara/icujedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovimanepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbiNa natječaj se […]

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:Kuhar/ica — 1 izvršitelj/ica rła neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probno rada od 2 mjeseca Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – kuharica Uvjeti: – završeno srednjoškolsko Ob azovanje za kuhara/icu – jedna (l) godina radnog isk stva na odgovarajućim poslovima– nepostojanje zapreka iz […]

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec. Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – ravnatelj/ica Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu psihologa, 1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz uvjet probnog rada u trajanju 6 mjeseci. Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – psihologStručni uvjet za psihologa:– završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije(mag. psihologije)– položen stručni ispit za psihologa– […]