Objave

POZIV NA DOSTAVU PONUDA: Nabava opreme za teretanu

PREDMET: Dostava dokumentacije za nabavu opreme za opremanje teretane Odgojnog doma Ivanec

U prilogu dopisa dostavljamo dokumentaciju za nabavu opreme za opremanje prostora teretane unutar zgrade Odgojnog doma Ivanec te molimo Vašu ponudu.

Ponude slati na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec s naznakom “ponuda za opremanje prostora teretane – ne otvaraj” najkasnije do 14.09.2018. godine do 13,00 sati.

OPIS PREDMETA NABAVE I PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

1. Predmet nabave: nabava opreme za opremanje prostora teretane unutar zgradeOdgojnog doma Ivanec,

prema Troškovniku koji se nalazi u prilogu poziva

2. Procijenjena vrijednost nabave: 14.000,00 kuna bez PDV-a

Cijeli tekst možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: preuzimanje dokumentacije za nabavu