Objave

Dostava dokumentacije za nabavu opreme za opremanje pametne i informatičke učionice

PREDMET: Dostava dokumentacije za nabavu opreme za opremanje pametne i informatičke učionice za potrebe Odgojnog doma Ivanec

Odgojni dom Ivanec kao Naručitelj, ovim putem Vas poziva dostaviti ponudu za nabavu opreme za opremanje pametne i informatičke učionice za potrebe Odgojnog doma Ivanec.

Vašu ponudu molimo dostaviti preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6., 42240 Ivanec s naznakom “ponuda za opremanje pametne i informatičke učionice – ne otvaraj” najkasnije do 22.02.2019. godine do 13,00 sati.

Puni tekst koji uključije:Poziv za dostavu ponude, Podatke o naručitelju, ponuditelju i ponudi, Izjavu o nekažnjavanju i Troškovnik za nabavu opreme za opremanje pametne i informatičke učionice možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku:
Dostava dokumentacije za nabavu opreme za opremanje pametne i informatičke učionice za potrebe Odgojnog doma Ivanec

POZIV NA DOSTAVU PONUDA: Nabava opreme za teretanu

PREDMET: Dostava dokumentacije za nabavu opreme za opremanje teretane Odgojnog doma Ivanec

U prilogu dopisa dostavljamo dokumentaciju za nabavu opreme za opremanje prostora teretane unutar zgrade Odgojnog doma Ivanec te molimo Vašu ponudu.

Ponude slati na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec s naznakom “ponuda za opremanje prostora teretane – ne otvaraj” najkasnije do 14.09.2018. godine do 13,00 sati.

OPIS PREDMETA NABAVE I PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

1. Predmet nabave: nabava opreme za opremanje prostora teretane unutar zgradeOdgojnog doma Ivanec,

prema Troškovniku koji se nalazi u prilogu poziva

2. Procijenjena vrijednost nabave: 14.000,00 kuna bez PDV-a

Cijeli tekst možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: preuzimanje dokumentacije za nabavu