Nabava usluga čišćenja poslovnih prostorija

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

za nabavu usluge čišćenja poslovnih prostorija

Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave, Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec upućuje poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge čišćenja prostorija u Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec.

Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge čišćenja.pdf

Ponudbeni list.pdf

Troškovnik usluga čišćenja.xslx

Izjava Prilog 3.pdf