Objave

10. Kreativni susreti u Domu za odgoj djece i mladih u Karlovcu

Na 10. Kreativnom susretu u Domu za odgoj djece i mladih u Karlovcu sudjelovala su tri korisnika iz Odgojnog doma Ivanec i dvije odgajateljice Asja Supančić Balog i Marjana Vusic.

Održana radionica „Izazovi i problemi u radu s djecom bez pratnje“

Dana 25. rujna 2018. godine u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je zajednička radionica svih stručnih djelatnika svih partnerskih organizacija koji su sudjelovali na održanim sastancima u Ivancu, Karlovcu i Zagrebu tijekom provedbe projekta.

Na radionici su se predstavili konkretni problemi i izazovi s kojima su se stručni djelatnici susretali tijekom provedbe projekta u radu s djecom bez pratnje. Također, na radionici se predstavio nacrt Modela pravne zaštite djece bez pratnje koji će se nakon njegovog finaliziranja diseminirati svim ustanovama koje nisu bile uključene u Projekt, a rade s djecom bez pratnje. U drugom dijelu radionice naglasak je stavljen na komunikacijske i kulturološke posebnosti u radu s djecom bez pratnje, kada je psihologinja i psihoterapeutkinja Marijana Senjak održala predavanje pod nazivom „Pružanje psihološke podrške djeci bez pratnje“ te održala radionicu na temu „Prikaz slučajeva i načina komunikacije s djecom bez pratnje kroz tehniku igranja uloga“.  S obzirom da su tijekom održanih sastanaka sudionici pokazali veliki interes za upoznavanjem kulturoloških različitosti između zemlaja podrijetla iz kojih dolazi veliki broj djece bez pratnje i Hrvatske, radionici su se pridružili i održali predavanje izvorni govornici za arapski i farsi jezik na temu „Hrvatska i zemlje podrijetla djece bez pratnje: sličnosti i razlike“.

Radionica je završena prezentiranjem zaključaka i preporuka za unaprjeđenje zaštite djece bez pratnje, koje je izložila voditeljica Projekta, Tatjana Holjevac.