Objave

Poništenje natječaja za psihologa

PONIŠTENJE NATJEČAJA objavljenog 24. svibnja 2019.  godine u Narodnim novinama broj 53,  na  Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Odgojnog doma Ivanec, za prijem u radni odnos psihologa/inje – 1 izvršitelj/ica  na neodređeno puno radno vrijeme.

NATJEČAJ za prijem u radni odnos Psihologa/inju

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom: “Natječaj za psihologa ” u roku od  15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Puni tekst i uvjete natječaja možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: N A T J E Č A J za prijem u radni odnos Psihologa/inju