Objave

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – ASFALTIRANJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA

OPIS PREDMETA NABAVE:

1. Predrnet nabave: radovi na asfaltiranju postojećeg nogometnog igrališta Odgojnog
doma Ivanec prema troškovniku koji se nalazi u prilogu poziva
2. Procijenjena vrijednost nabave: 85.000,00 kuna bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda je 24.08.2018. godine do 13.00 sati.

Cijelu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku u PDF formatu: http://www.odgojnidom-ivanec.hr/wp-content/uploads/2018/08/asfaltiranje-nogometnog-igrališta.pdf