Objave

JAVNA NABAVA – POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

JAVNA NABAVA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA od 26.06.2018. ZA RADOVE I STRUČNI NADZOR

Klikom na linkove preuzmite natječajnu dokumentaciju u PDF formatu:

Poziv  za dostavu ponude – radovi

Poziv za dostavu ponude – stručni nadzor 

Rok za dostavu ponuda je 05.07.2018. godine do 13.00 sati.