Objave

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Cijelo izvješće možete pogledati na sljedećem linku: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Puni tekst Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu možete preuzeti u PDF formatu.