Objave

Završetak projekta „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodio je projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“ od 1. studenog 2017. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova provedba traje do 30. listopada 2018. godine.

Cilj ovog projekta jest unaprijediti pravnu zaštitu djece bez pratnje, pružanjem pravne pomoći i podrške kako djeci bez pratnje tako i stručnim djelatnicima koji rade s tom djecom u javnim ustanovama socijalne skrbi, metodama individualnog i grupnog rada. Posebni ciljevi projekta su informirati djecu bez pratnje o njihovim pravima i omogućiti im iznošenje mišljenja i sudjelovanja u donošenju odluka koje se na njih odnose u konkretnim slučajevima, putem pravne pomoći i podrške te podići razinu znanja i vještina stručnih djelatnika pri rješavanju konkretnih problema u radu s djecom bez pratnje putem pravne pomoći i podrške.

U tri javne ustanove socijalne skrbi (projektni partneri) gdje su smještena djeca bez pratnje, pravnice HPC-a pružale su pravnu pomoć i podršku na dva glavna načina:

  • pružanje pravnih informacija i pravne pomoći djeci bez pratnje kroz grupni razgovor pravnika ovlaštenog za pružanje pravne pomoći s djecom uz prisustvo njihovih skrbnika.
  • pružanje pravne pomoći i podrške djelatnicima u ustanovama socijale skrbi.

Dana 25. rujna 2018. godine održana je zajednička radionica svih stručnih djelatnika koji su sudjelovali na održanim sastancima u Ivancu, Karlovcu i Zagrebu, na kojoj se predstavio i finalizirao Model pravne zaštite djece bez pratnje kao i zaključci i preporuke. Model pravne zaštite djece bez pratnje i zaključci i preporuke nastale nakon provedbe projekta diseminirani su svim ustanovama koje su bile uključene  projekt kao i onima koje nisu bile uključene u Projekt, a rade s djecom bez pratnje, svim centrima za socijalnu skrb kao i relevantnim akterima u sustavu zaštite djece bez pratnje te su objavljene na web i facebook stranici HPC-a.

Model kao i zaključke i preporuke možete naći na sljedećem linku:

MODEL PRAVNE ZAŠTITE DJECE BEZ PRATNJE

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Projekt „Unaprjeđenje zaštite prava djece bez pratnje“

Pravo azila i migracija je specifično područje prava čijim teorijskim i praktičnim znanjem, raspolaže mali broj stručnjaka, pogotovo kad se radi o djeci bez pratnje stranim državljanima (dalje: djeca bez pratnje). Stručni djelatnici zaposleni u ustanovama socijalne skrbi za djecu i mlade susreli su se s otvorenim pitanjima u odnosu na skrb o toj djeci od trenutka smještaja djece bez pratnje u navedene ustanove, i to kako s novim područjem prava uređenim propisima o međunarodnoj zaštiti i strancima, tako i s novom ranjivom skupinom korisnika. Također, da bi se zaštitila prava te ranjive skupine migranata, paralelno s pružanjem pravnih savjeta i podrške profesionalacima koji s njima rade, potrebno je pružiti izravnu pravnu pomoć i podršku i djeci bez pratnje.

Cijeli tekst možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Model pravne zaštite djece bez pratnje zbrinute u ustanovama socijalne skrbi