Objave

Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge čišćenja prostorija Odgojnog doma Ivanec

Pozivamo Vas da dostavite ponudu za uslugu čišćenja prostorija Odgojnog doma Ivanec, sukladno dokumentaciji koja se nalazi u privitku ovog poziva.

Ponude slati na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6., 42240 Ivanec  s naznakom „ponuda za čišćenje prostora – ne otvaraj“ najkasnije do  19.12.2019. godine do 12,00 sati. Ponude koje ne stignu do gore navedenog roka neće se razmatrati.

O rezultatima izbora najpovoljnijeg ponuditelja bit će obaviješteni svi ponuditelji pismenim putem.

Puni tekst poziva s prilozima možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge čišćenja prostorija Odgojnog doma Ivanec