Božićne čestitke

Božićna kreativnost zavladala našom školom.

Božić nam se bliži, naša škola je mala, ali srca su velika. Naši pokloni nisu veliki i skupi, ali su puni ljubavi, topline i veselja. U maloj kreativnoj radionici izradili smo božićne čestitke kako bi barem na tren izmamili osmijeh na lice onima koji će ih primiti. Božić je vrijeme darivanja, a mi ovim čestitkama darujemo dio svoje kreativnosti i ljubavi.

Čarolija Božića

Natjecanje učeničkih zadruga u uređenju izložbeno prodajnog štanda na temu „Čarolija Božića“.

Dana 7. prosinca 2019. godine u Kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu održano je natjecanje učenika u uređenju izložbeno prodajnog štanda na temu Čarolija Božića. Naglasak natjecanja je bio na primjeni ekološki prihvatljivih materijala te su naši korisnici zajedno sa profesoricam predstavili rad svoje zadruge.

10. Kreativni susreti u Domu za odgoj djece i mladih u Karlovcu

Na 10. Kreativnom susretu u Domu za odgoj djece i mladih u Karlovcu sudjelovala su tri korisnika iz Odgojnog doma Ivanec i dvije odgajateljice Asja Supančić Balog i Marjana Vusic.

NATJEČAJ za prijem u radni odnos Nastavnik/ica strojarske grupe predmeta

NATJEČAJ za prijem u radni odnos:

Nastavnik/ica strojarske grupe predmeta – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

Stručna sprema: VSS (prof. strojarske grupe predmeta, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje, mag. ing. strojarstva, mag. ing. brodogradnje).

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom: “Natječaj za nastavnika/icu strojarske grupe predmeta” u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Puni tekst i uvjete natječaja možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Nastavnik/ica strojarske grupe predmeta

NATJEČAJ za prijem u radni odnos Učitelj/ica-nastavnik/ica engleskog jezika

NATJEČAJ za prijem u radni odnos Učitelj/ica-nastavnik/ica engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka odsutne radnice.

Stručna sprema- prof./ica engleskog jezika. Iznimno, ako nije moguće osigurati zapošljavanje radnika sa tom stručnom spremom, može se zaposliti učitelj/ica razredne nastave s pojačanim engleskim jezikom.  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom: “Natječaj za učitelja/icu-nastavnika/icu engleskog jezika” u roku od  15danaod dana objave  natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Puni tekst i uvjete natječaja možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: NATJEČAJ za prijem u radni odnos Učitelj/ica-nastavnik/ica engleskog jezika

NATJEČAJ za prijem u radni odnos Psihologa/inju

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom: “Natječaj za psihologa ” u roku od  15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Puni tekst i uvjete natječaja možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: N A T J E Č A J za prijem u radni odnos Psihologa/inju

Financijski izvještaj Odgojnog doma Ivanec za 2018. godinu i Financijski plan za 2019. godinu

Financijski izvještaj možete preuzeti u Excel formatu na sljedećem linku: Financijski izvještaj Odgojnog doma Ivanec za 2018. godinu

Financijski plan za 2019. godinu možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Financijski plan za 2019. godinu

Projekt “Ostvarimo prava djece bez pratnje”

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Rijeka i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova provedba traje od 1. studenog 2018. do 30. listopada 2019. godine. Cilj ovog projekta jest unaprijediti pravnu zaštitu djece bez pratnje, pružanjem stručne pravne pomoći i podrške djeci bez pratnje te radom sa stručnim djelatnicima u školama, domovima zdravlja i ministarstvima nadležnima za ostvarivanju prava djece bez pratnje svatko u svom djelokrugu, metodama individualnog i grupnog rada. Fokus projekta je stavljen na ostvarivanje prava djece bez pratnje na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i spajanje obitelji. Aktivnosti uključuju izravan rad s osobama različitih profesija koji rade u nadležnim institucijama za ostvarivanje tih prava kroz sastanke na kojima bi uz pravnice HPC-a sudjelovali i predstavnici/ce ustanova socijalne skrbi, partnera na projektu.

Puni tekst možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Projekt “Ostvarimo prava djece bez pratnje”

Bilješka sa 1. sastanka Odbora na projektu „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“ održanog 27. studenog 2018. od 12.00 do 13.20 sati u Hrvatskom pravnom centru u Zagrebu, Hebrangova 21

Puni tekst možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Bilješka sa 1.sastanka Odbora na projektu

Poziv za dostavu ponuda – nabava usluga čišćenja

PREDMET:  Dostava dokumentacije za nabavu usluga čišćenja prostorija Odgojnog doma Ivanec                         

U prilogu dostavljamo  dokumentaciju za nabavu usluge čišćenja prostorija Odgojnog doma Ivanec, te molimo Vašu ponudu.

Ponude slati na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6., 42240 Ivanec  s naznakom „ponuda za čišćenje prostora – ne otvaraj“ najkasnije do  05. 12. 2018. godine do 12,00 sati.

Puni tekst i dokumentaciju mozete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Dokumentacija –  nabava usluga čišćenja prostorija Odgojnog doma Ivanec

Natječaj za prijem u radni odnos odgajatelja/icu

Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelja/icu – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme.

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije.
  • položen stručni ispit
  • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
  • poznavanje rada na računalu
  • vozačka dozvola B kategorije
  • nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz  potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni  priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik i to:

– životopis

– diploma o  stručnoj spremi,

– domovnica

– potvrda o radnom stažu (elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom: “Natječaj za odgajatelja” u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ovjereni tekst natječaja možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelja/ice