Katalog informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova "Odgojni dom Ivanec" uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03 , 144/10).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi "Odgojni dom Ivanec".

Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

 

Službenik za informiranje:


Ivana Vugrek

tel: 042/771-900

mob: 099/7951750
Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu ustanova "Pahinsko 6", 42240 Ivanec
  • elektroničkom poštom: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Također, možete ispuniti i kontakt obrazac koji  je prikazan u desnom stupcu.

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade  iz čl.19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 38/11.).

Proračun

Ovdje možete pronaći podatke o izvoru financiranja, proracunu i izvršenju proracuna

Interni opći akti Doma

Na ovim stranicama možete naći popis svih internih općih akata ustanove "Odgojni dom Ivanec" dostupnih na zahtjev (osim Statuta koji je dostupan za preuzimanje na kraju ovog popisa):

- Pravilnik o radu

- Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova i radnih mjesta

- Pravilnik o zaštiti na radu

- Pravilnik o zaštiti od požara

- Pravilnik o kućnom redu

- Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika

- Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

- Pravilnik o poslovnoj tajni

- Poslovnik o radu Upravnog vijeća

- Poslovnik o radu stručnog vijeća

Prilozi:
Download this file (Statut Odgojnog doma Ivanec iz 2015. (vazeci).docx)Statut Odgojnog doma Ivanec (važeći) [ ]74 Kb03/02/16 12:52

Natječaji

Ovdje možete pronaći informacije o raznim natječajima

Planovi i programi

Godišnji planovi i programi Doma (dostupni na zahtjev):

- Godišnji plan i program rada Doma

- Godišnji plan i program rada škole

- Izvješće o radu za školi

More Articles...

  1. Kolektivni ugovori

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama