Katalog informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova "Odgojni dom Ivanec" uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03 , 144/10).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi "Odgojni dom Ivanec".

Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

 

Službenik za informiranje:


Ivana Vugrek

tel: 042/771-900

mob: 099/7951750
Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu ustanova "Pahinsko 6", 42240 Ivanec
  • elektroničkom poštom: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Također, možete ispuniti i kontakt obrazac koji  je prikazan u desnom stupcu.

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade  iz čl.19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 38/11.).

Dokumenti potrebni za realizaciju smještaja

Kod smještaja je potrebno dostaviti slijedeće dokumente:

- rješenje o smještaju

- rješenje o izrečenoj odgojnoj mjeri

- rodni list               

- domovnicu

- potvrda o osobnom identifikacijskom broju i JMBG

- svjedodžbu o zadnjem završenom razredu

- zdravstvenu iskaznicu ili valjanu prijavu na HZZO i zdravstveni karton

- mišljenje stručnog tima nadležnog CZSS o psihofizičkoj sposobnosti korisnika o pohađanju   

  nastave i stručne prakse/radne okupacije u Domu

- suglasnost roditelja/skrbnika da se u Domu po potrebi izvrši testiranje na sredstva ovisnosti       

- program pomoći obitelji

- dvije slike

 

Prilikom smještaja korisnik mora imati potrebnu odjeću i obuću i to:

- odjeću za boravak u Domu i školi

- odjeću za rad u radionici

- jaknu

- dva para rublja

- dva para cipela

- sportsku obuću

- papuče za boravak u grupi

- pribor za osobnu higijenu

 

Korisnik treba doći u Dom u pratnji roditelja, odnosno skrbnika.

U slučaju nepotpune dokumentacije imenovanog nećemo primiti na smještaj.

Natječaji

Ovdje možete pronaći informacije o raznim natječajima

Proračun

Ovdje možete pronaći podatke o izvoru financiranja, proracunu i izvršenju proracuna

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama