Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Preuzmite izvješće u PDF formatu: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu